Drank & Drugsbeleid

Een jeugdbeweging blijft niet gespaard van zaken zoals alcohol en drugs.
Binnen Chiro Jegra hechten we veel belang aan duidelijke afspraken. Daarom hebben we een drank- en drugsbeleid opgesteld voor onze hele Chiro.

Ons Beleid

Binnen ons beleid maken we een verschil tussen leden die onder de 16 jaar zijn, en leden die boven de 16 jaar zijn. Ook voor de leiding zijn er afspraken gemaakt, zij ondertekenen dit beleid wanneer ze intreden als leiding.

Hieronder vind je een globaal overzicht van wat er in ons beleid staat.
Het volledige drank- & drugsbeleid kan je bekomen bij de hoofdleiding of VB.

Leden onder de 16 jaar

Zij drinken NOOIT alcohol, bij geen enkele activiteit. Het is verboden om eigen alcohol mee te nemen en het is verboden voor leiding om alcohol te schenken.

We maken hierop echter één uitzondering: aan het kampvuur op kamp. Leden die 15 zijn en in het huidige jaar nog 16 worden, in de groep keti’s of hoger zitten, en een schriftelijke toestemming van beide ouders hebben, mogen aan het kampvuur maximaal twee consumpties (bier of kriek).

Drugs wordt NOOIT getolereerd!

Leden boven de 16 jaar

Bij gewone activiteiten, zoals een Chirozondag of een uitstap, wordt er NOOIT alcohol gedronken. 

Op onze eigen fuiven, Badsloefkes & Paas-TD, is het drankgebruik de verantwoordelijkheid van de leiding van de groep. Wel is er maar een maximum toegestaan van twee consumpties (bier of kriek).

Op kamp krijgen leden de mogelijkheid om maximum twee consumpties (bier, kriek, frisdrank of water) te drinken per avond.  Hier ligt de verantwoordelijkheid weer bij de leiding van de groep.

Sterke drank wordt NOOIT toegestaan.

Leden brengen NOOIT eigen drank mee.

Als leden met hun ouders komen naar een evenement, zoals restaurantdag of nieuwjaarsdrink, dan bezien we het drankgebruik de verantwoordelijkheid van de ouders. Hierin mengen wij ons niet.

Wat gebeurt er als er toch iets voorvalt?

Als we een lid betrappen wordt onmiddelijk alle drank afgenomen. De ouders worden daarna verwittigd, via telefoon of bij het ophalen van het lid. Eens dit meerdere keren voorvalt, bespreekt de leidingsploeg of het lid de Chiro moet verlaten.

Bij drugs worden alle verdovende middelen afgenomen. De ouders worden direct telefonisch verwittigd en de activiteiten worden stopgezet. Het lid moet onmiddelijk vertrekken naar huis. Eens dit meerdere keren voorvalt, moet het lid de Chiro verlaten.